هستی یگانه

هستی یگانه

مدیر فروش

کد ۰۰۱۸

امیرحسین عسلی

امیرحسین عسلی

مدیر فروش

کد ۰۰۲۰

امیر راد

امیر راد

مدیر فروش

کد ۰۰۱۹

مرسده اکبری

مرسده اکبری

مدیر تولیدمحتوا

مدیر تولیدمحتوا و تبلیغات

سارا زارع‌زاده

سارا زارع‌زاده

مدیرعامل

مدیرعامل بهـــان

سیاوش اسماعیلی

سیاوش اسماعیلی

مدیر داخلی

مدیر داخلی

عطا مقدسی

عطا مقدسی

مدیر فروش

کد ۰۰۲۳

هومن علیاری

هومن علیاری

مدیر فروش

کد ۰۰۱۱

02144716045