یلدا مبارک

یلدا بهانه ای شد تا در بهان گرد هم بیاییم و این سنت دیرینه را در خانواده بهان جشن بگیریم.

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه

تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.

عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری

یلدای خوشی را برایتان آرزو می کنم . .

02144716045